Analytical model of the interaction force between a rectangular coil and a cuboidal permanent magnet

J.M.M. Rovers, J.W. Jansen, E. Lomonova, J. Achterberg

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

70 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Analytical model of the interaction force between a rectangular coil and a cuboidal permanent magnet'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen