Analytical model of the interaction force between a rectangular coil and a cuboidal permanent magnet

J.M.M. Rovers, J.W. Jansen, E. Lomonova, J. Achterberg

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

67 Downloads (Pure)

Samenvatting

Digest
Originele taal-2Engels
TitelProceedings of the 11th Joint MMM-Intermag Conference, January 18-22, 2010, Washington D.C.
Plaats van productiePiscataway
UitgeverijInstitute of Electrical and Electronics Engineers
Pagina's677-677
StatusGepubliceerd - 2010

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Analytical model of the interaction force between a rectangular coil and a cuboidal permanent magnet'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit