Analytical methods for CDMA systems with parallel interference cancellation : the large deviation approach

M.J. Klok, G. Hooghiemstra, R.W. Hofstad, van der

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

2 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)289-307
TijdschriftWireless Personal Communications
Volume21
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusGepubliceerd - 2002

Citeer dit