Analytical flux linkage and EMF calculation of a Transverse Flux Machine

M.F.J. Kremers, J.J.H. Paulides, J.L.G. Janssen, E.A. Lomonova

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

15 Citaten (Scopus)
3 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Analytical flux linkage and EMF calculation of a Transverse Flux Machine'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen