Analytical calculation of interaction force between orthogonally magnetized permanent magnets

J.L.G. Janssen, J.J.H. Paulides, E. Lomonova, F. Bölöni, A. Tounzi, F. Piriou

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

31 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Analytical calculation of interaction force between orthogonally magnetized permanent magnets'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie

Engineering en materiaalwetenschappen