Analytic modelling of drying of porous materials

K.A. Landman, L. Pel, E.F. Kaasschieter

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

18 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)89-122
TijdschriftMathematical Engineering in Industry
Volume8
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusGepubliceerd - 2001

Citeer dit