Analytic expressions for the Lorentz force and torque on a line current with arbitrary orientation due to a cuboidal permanent magnet

J.M.M. Rovers, J.W. Jansen, E. Lomonova

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

4 Citaten (Scopus)
103 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Analytic expressions for the Lorentz force and torque on a line current with arbitrary orientation due to a cuboidal permanent magnet'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Rekenkunde