Analytic expressions and approximations for the on-axis, aberration-free Rayleigh and Debye integral in the case of focusing fields on a circular aperture

R.M. Aarts, J.J.M. Braat, P. Dirksen, S. Haver, van, C.M. Heesch, van, A.J.E.M. Janssen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

4 Citaten (Scopus)
107 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Analytic expressions and approximations for the on-axis, aberration-free Rayleigh and Debye integral in the case of focusing fields on a circular aperture'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Rekenkunde

Engineering en materiaalwetenschappen