Analytic and holistic pitch perception in two-tone complexes

A.J.M. Houtsma, J.F.M. Fleuren

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'Analytic and holistic pitch perception in two-tone complexes'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Medicijnen en Levenswetenschappen