Analysis on pedestrian behavior in Wang Fujing street

D. Wang, W. Zhu, Y. Nong, Z. Zhang

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)16-19
TijdschriftCommercial Times
Volume9
StatusGepubliceerd - 2007
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit