Analysis on demand : instantaneous soundness checking of industrial business process models

D. Fahland, C. Favre, J. Koehler, N. Lohmann, H. Völzer, K. Wolf

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

114 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Analysis on demand : instantaneous soundness checking of industrial business process models'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Zaken en Economie