Analysis of XACML policies with SMT

F. Turkmen, J.I. Hartog, den, S. Ranise, N. Zannone

Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportAcademic

393 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Analysis of XACML policies with SMT'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen