Analysis of vibrations of lightweight floor systems

S.F.A.J.G. Zegers, F. Herwijnen, van, N.A. Hendriks

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Analysis of vibrations of lightweight floor systems'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Landbouw en Biologie