Analysis of variability in activity-travel patterns based on multi-day GPS-imputed travel diaries

J. C. Xianyu, S. Rasouli, Harry J.P. Timmermans

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Analysis of variability in activity-travel patterns based on multi-day GPS-imputed travel diaries'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Zaken en Economie

Engineering en materiaalwetenschappen

Sociale wetenschappen