Analysis of urban wind energy potential around high-rise buildings in close proximity using computational fluid dynamics

Yu-Hsuan Juan

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

150 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Begeleider(s)/adviseur
  • Blocken, Bert, Promotor
  • Yang, An-Shik, Promotor, Externe Persoon
  • Montazeri, Hamid, Co-Promotor
Datum van toekenning8 okt. 2021
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-386-5372-3
StatusGepubliceerd - 8 okt. 2021

Bibliografische nota

Proefschrift. - Embargo. - pdf open access 15-04-2023.

Citeer dit