Analysis of tumor texture on a pre-treatment CT scan predicts treatment outcome in NSCLC patients

E. Rios Velazquez, H. Aerts, C. Dehing-Oberije, S.F. Petit, H.M.M. Eikelder, ten, D. Ruysscher, de, N.A.W. Riel, van, Ph. Lambin

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

    150 Downloads (Pure)

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'Analysis of tumor texture on a pre-treatment CT scan predicts treatment outcome in NSCLC patients'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Psychology