Analysis of tumor texture on a pre-treatment CT scan predicts treatment outcome in NSCLC patients

E. Rios Velazquez, H. Aerts, C. Dehing-Oberije, S.F. Petit, H.M.M. Eikelder, ten, D. Ruysscher, de, N.A.W. Riel, van, Ph. Lambin

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

86 Downloads (Pure)

Samenvatting

Only abstract
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)522-523
TijdschriftEuropean Journal of Cancer
Volume7
Nummer van het tijdschriftS2
DOI's
StatusGepubliceerd - 2009

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Analysis of tumor texture on a pre-treatment CT scan predicts treatment outcome in NSCLC patients'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit