Analysis of tumor texture on a pre-treatment CT scan predicts treatment outcome in NSCLC patients

E. Rios Velazquez, H. Aerts, C. Dehing-Oberije, S.F. Petit, H.M.M. Eikelder, ten, D. Ruysscher, de, N.A.W. Riel, van, Ph. Lambin

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  145 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  Only abstract
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)522-523
  TijdschriftEuropean Journal of Cancer
  Volume7
  Nummer van het tijdschriftS2
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 2009

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Analysis of tumor texture on a pre-treatment CT scan predicts treatment outcome in NSCLC patients'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Citeer dit