Analysis of Time-Interleaved ADC Offset and Gain Mismatch Errors in PMCW Radar

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Analysis of Time-Interleaved ADC Offset and Gain Mismatch Errors in PMCW Radar'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie

Engineering en materiaalwetenschappen