Analysis of the three-dimensional flow field in the carotid artery bifurcation

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

319 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Department of Applied Physics
Begeleider(s)/adviseur
  • Janssen, Jan D., Promotor
  • Reneman, Robert S., Promotor, Externe Persoon
  • van Steenhoven, Anton A., Co-Promotor
Datum van toekenning26 mei 1989
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
DOI's
StatusGepubliceerd - 1989

Citeer dit