Analysis of the Risk Factors Affecting the Size of Fatal Accidents Involving Trucks Based on the Structural Equation Model

Yalong Yuan, Min Yang (Corresponding author), Zuoxian Gan, Jingxian Wu, Chengcheng Xu, Da Lei

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

6 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Analysis of the Risk Factors Affecting the Size of Fatal Accidents Involving Trucks Based on the Structural Equation Model'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen