Analysis of the propagation of terahertz surface plasmon polaritons on semiconductor groove gratings

M. Kuttge, H. Kurz, J. Gómez Rivas, J.A. Sánchez-Gil, P. Haring Bolivar

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

22 Citaten (Scopus)
92 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Analysis of the propagation of terahertz surface plasmon polaritons on semiconductor groove gratings'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie