Analysis of the outer product for the symmetric group

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

4 Citaten (Scopus)
97 Downloads (Pure)

Samenvatting

Expressions are derived to write the basis vectors for an irreducible representation µ of the symmetric group in terms of basis vectors for irreducible representations whose outer product yields µ.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)772-778
Aantal pagina's7
TijdschriftJournal of Mathematical Physics
Volume24
Nummer van het tijdschrift4
DOI's
StatusGepubliceerd - 1983

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Analysis of the outer product for the symmetric group'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  • Citeer dit