Analysis of the impact of street-scale built environment design near metro stations on pedestrian and cyclist road segment choice: a stated choice experiment

Yanan Liu (Corresponding author), Dujuan Yang, Harry J.P. Timmermans, Bauke de Vries

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

3 Citaten (Scopus)
6 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Analysis of the impact of street-scale built environment design near metro stations on pedestrian and cyclist road segment choice: a stated choice experiment'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Aarde en milieuwetenschappen

Sociale wetenschappen

Engineering en materiaalwetenschappen