Analysis of the heating energy demand of a generic shop with an air curtain by coupled CFD and BES

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Analysis of the heating energy demand of a generic shop with an air curtain by coupled CFD and BES'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Aarde en milieuwetenschappen