Analysis of the energy usage in university buildings: the case of Aristotle university campus

I.N. Pappi, N.G. Paterakis, J.P.S. Catalao, I. Panapakidis, G. Papagiannis

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

6 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Analysis of the energy usage in university buildings: the case of Aristotle university campus'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering

Chemical Engineering