Analysis of the effect of normal stress differences on heat transfer in creeping viscoelastic Dean flow

M. Norouzi, M. Davoodi, O.A. Beg, A. Ahmadi Joneidi

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

38 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Analysis of the effect of normal stress differences on heat transfer in creeping viscoelastic Dean flow'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Physics

Engineering