Analysis of surface relief diffraction gratings made of anisotropic material

S. Bastonero, V. Lancellotti, R. Orta

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

2 Citaten (Scopus)
77 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Analysis of surface relief diffraction gratings made of anisotropic material'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemische stoffen

Engineering en materiaalwetenschappen

Fysica en Astronomie