Analysis of student thermal perception evolution in a university classroom during class hour

L. Kooi, M.G.L.C. Loomans, A.K. Mishra

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)
2 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Analysis of student thermal perception evolution in a university classroom during class hour'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen