Analysis of streamer properties in air as function of pulse and reactor parameters by ICCD photography

G.J.J. Winands, Z. Liu, A.J.M. Pemen, E.J.M. Heesch, van, K. Yan

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

71 Citaten (Scopus)
4 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Analysis of streamer properties in air as function of pulse and reactor parameters by ICCD photography'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie

Engineering en materiaalwetenschappen

Chemische stoffen