Analysis of stationary bending and straightening during stripdrawing

S.M. Hoogenboom, R.J.W.M. Sniekers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan congresOtherAcademic

Originele taal-2Engels
Aantal pagina's6
StatusGepubliceerd - 1993

Citeer dit