Analysis of reflectivity & predictability of electricity network tariff structures for household consumers

M. Nijhuis, M. Gibescu, J. F.G. Cobben

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

17 Citaten (Scopus)
141 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Analysis of reflectivity & predictability of electricity network tariff structures for household consumers'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Aarde en milieuwetenschappen

Engineering en materiaalwetenschappen