Analysis of plasmonic waveguides : an embedding approach

P. G. Van Leuven, M. C. Van Beurden, A. G. Tijhuis

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

125 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Analysis of plasmonic waveguides : an embedding approach'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen