Analysis of oil trapping in porous media flow

M. Bertsch, R. Dal Passo, C.J. Duijn, van

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

29 Citaten (Scopus)
103 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)245-267
TijdschriftSIAM Journal on Mathematical Analysis
Volume35
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusGepubliceerd - 2003

Citeer dit