Analysis of model based feedforward for motion systems

M.L.G. Boerlage, M. Steinbuch

Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportPopulair

181 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Plaats van productieEindhoven
UitgeverijTechnische Universiteit Eindhoven
Aantal pagina's6
StatusGepubliceerd - 2002

Publicatie series

NaamDCT rapporten
Volume2002.060

Bibliografische nota

DCT 2002.060

Citeer dit