Analysis of mass transfer with chemical reaction in finite gas-liquid systems

J. Yue, E. Rebrov, T.A. Nijhuis, J.C. Schouten

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

138 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Analysis of mass transfer with chemical reaction in finite gas-liquid systems'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen