Analysis of intramyocardial pressure (IMP) : a model study

M.G.J. Arts, R.S. Reneman

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelPopulair

5 Citaten (Scopus)
41 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)103-107
TijdschriftBibliotheca anatomica
Volume15
StatusGepubliceerd - 1977

Citeer dit