Analysis of III-V layer stacks on INP substrates using spectroscopic ellipsometry in the NIR spectral range

H.G. Bukkems, Y.S. Oei, U. Richter, B. Gruska

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

4 Citaten (Scopus)
2 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Analysis of III-V layer stacks on INP substrates using spectroscopic ellipsometry in the NIR spectral range'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Material Science