Analysis of flow and visibility on triangulated terrains

K. Tsirogiannis

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

327 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Analysis of flow and visibility on triangulated terrains'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen