Analysis of EMC problems on auxiliary equipment in electrical installations due to lightning and switching operations

R. Cortina, A. Porrino, P.C.T. Laan, van der, A.P.J. Deursen, van

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Analysis of EMC problems on auxiliary equipment in electrical installations due to lightning and switching operations'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Aarde en milieuwetenschappen