Analysis of eddy currents in a gradient coil

J.M.B. Kroot

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

507 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Analysis of eddy currents in a gradient coil'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen