Analysis of cardiac magnetic resonance images : towards quantification in clinical practice

G.L.T.F. Hautvast

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

216 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Department of Biomedical Engineering
Begeleider(s)/adviseur
  • Breeuwer, Marcel, Promotor
  • ter Haar Romeny, Bart M. , Co-Promotor
Datum van toekenning16 feb 2012
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-386-3080-9
DOI's
StatusGepubliceerd - 2012

Citeer dit