Analysis of burst signals in LIGO data: optimizing of burst search algorithm in time-frequency domain

Irena Zivkovic, Alan Weinstein

Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportAcademic

4 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Plaats van productiePasadena, USA
UitgeverijCalifornia Institute of Technology
Aantal pagina's11
Volume LIGO-T010157-00-R
StatusGepubliceerd - 2001
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit