Analysis of both kinematically and statically admissible velocity fields in plane strain compression

P.C. Veenstra, H. Hijink

  Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportPopulair

  80 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Plaats van productieEindhoven
  UitgeverijTechnische Hogeschool Eindhoven
  Aantal pagina's17
  StatusGepubliceerd - 1978

  Publicatie series

  NaamTH Eindhoven. Afd. Werktuigbouwkunde, Laboratorium voor mechanische technologie en werkplaatstechniek : WT rapporten
  VolumeWT0439

  Citeer dit