Analysis of aortic-valve blood flow using computational fluid dynamics

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

505 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Biomedical Engineering
Begeleider(s)/adviseur
  • van de Vosse, Frans N., Promotor
  • Rutten, Marcel C.M., Co-Promotor
Datum van toekenning23 apr. 2021
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-386-5188-0
StatusGepubliceerd - 23 apr. 2021

Bibliografische nota

Proefschrift.

Citeer dit