Analysis of an M/G/1 queue with customer impatience and adaptive arrival process

O.J. Boxma, B.J. Prabhu

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)
27 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Analysis of an M/G/1 queue with customer impatience and adaptive arrival process'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Rekenkunde