Analysis of an Euler implicit-mixed finite element scheme for reactive solute transport in porous media

F.A. Radu, I.S. Pop, S. Attinger

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

    34 Citaten (Scopus)

    Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Analysis of an Euler implicit-mixed finite element scheme for reactive solute transport in porous media'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Rekenkunde

    Engineering en materiaalwetenschappen