Analysis of a magneto-acoustic energy harvester for low-frequency environmental noise

J. Bao, V. Klymko, B.L.J. Gysen, E.A. Lomonova

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

8 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Analysis of a magneto-acoustic energy harvester for low-frequency environmental noise'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering

Computer Science

Physics