Analysis of a longitudinal ordinal response clinical trial using dynamic models

P.J. Lindsey, J. Kaufmann

  Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportAcademic

  269 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Plaats van productieEindhoven
  UitgeverijEurandom
  Aantal pagina's18
  StatusGepubliceerd - 2002

  Publicatie series

  NaamReport Eurandom
  Volume2002039
  ISSN van geprinte versie1389-2355

  Citeer dit