Analysis of a generalized shortest queue system by flexible bound models

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureHoofdstukAcademicpeer review

2 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Analysis of a generalized shortest queue system by flexible bound models'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Rekenkunde