Analysis of a discretization method for the Richards' equation

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Analysis of a discretization method for the Richards' equation'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.